Wybierz język / choose language

Snowsport Tax Free

Uprzejmie informujemy, że w porozumieniu z firmą Global Blue oferujemy Państwu usługę TAX FREE, czyli możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT za zakupy dla klientów zamieszkujących na stałe terytorium z poza Unii Europejskiej. System Global Blue jest bezpieczny oraz prosty w obsłudze. Dzięki usłudze Global Blue - TAX FREE Shopping, nasze sklepy są rzetelnym i godnym zaufania miejscem, gdzie można zrobić bezpieczne zakupy z możliwością zwrotu podatku VAT.

Poniżej krótka instrukcja procesu, jak w łatwy i bezpieczny sposób zrobić zakupy bez podatku w systemie Global Blue - TAX FREE.

 1. Zakupy
  sklep online Tax Free Nasze sklepy sportowe SnowSport.pl, SurfMix.com oraz SklepKite.pl z siedzibą w Legnicy, ul. Gliwicka 4 są uprawnione do wystawiania formularzy TAX FREE w dniu dokonania zakupów. Kwota podlegająca zwrotowi podatku VAT to minimum 200,00 zł. Do Formularza TAX FREE dołączamy paragon z kasy fiskalnej, który musi zostać wystawiony w tym samym dniu, w którym nastąpił zakup towaru i wypełnienie formularza.
 2. Weryfikacja tożsamości podróżnego
  Snowsport Tax Free Osobą uprawnioną do zwrotu podatku VAT, jest podróżny, który na stałe zamieszkuje kraje z poza Unii Europejskiej. Zabronione jest wystawianie formularzy na osobę trzecią. W celu weryfikacji tożsamości klienta zobowiązany jest on do przedstawienia swojego paszportu, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania - wpis następuje na podstawie deklaracji podróżnego, a jego weryfikacji dokonuje funkcjonariusz Urzędu Celnego na granicy Unii Europejskiej
 3. Materiały dla Klienta
  sklep online Tax Free Do każdego formularza TAX FREE dołączamy ulotkę od firmy Global Blue, która szczegółowo informuje o kolejnych działaniach jakie należy wykonać, aby bezpiecznie i poprawnie ubiegać się o zwrot podatku VAT. Ulotka została stworzona w sześciu językach i zawiera wykaz licencjonowanych punktów zwrotu podatku VAT w Polsce, Rosji, Ukrainie i Białorusi. Pełna lista wszystkich punktów znajduje się na stronie internetowej GlobalBlue.com.
 4. Wyjazd poza granice Unii Europejskiej
  sklep online Tax Free Podróżny opuszczający obszar UE musi przedstawić Formularz TAX FREE, paragon fiskalny oraz zakupiony towar na ostatniej granicy UE w Urzędzie Celnym. Towar musi pozostać w stanie nienaruszonym i niezmienionym, bez śladów użytkowania. Wywóz musi nastąpić najpóźniej ostatniego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu. Nie ma możliwości wywiezienia zakupionych przedmiotów przez osoby trzecie. Formularz TAX FREE bez pieczęci Urzędu Celnego jest nieważny!!!Warunkiem uzyskania potwierdzenia eksportu towaru przez Urząd Celny, a co za tym idzie zwrot podatku VAT, jest wywóz zakupionego towaru w bagażu osobistym podróżnego.
 5. Zwrot podatku VAT
  sklep online Tax Free Na realizację refundacji z formularzem TAX FREE klient ma maksymalnie 7 miesięcy następujących po miesiącu, w którym dokonał zakupu. Zwrot podatku VAT jest dokonywany w jednym z licencjonowanych punktów GLOBAL BLUE.

Zapraszamy do zakupów i korzystania z możliwości TAX FREE!


Snowsport Tax Free

As SnowSport.pl, SurfMix.com and SklepKite.pl drawing on experience of the Global Blue company we propose you the TAX FREE service in Poland. The Global Blue System is safe and easy to handle. Commonly known TAX FREE symbol is recognised by passengers and associated with the possibility of the safe shopping exempt from VAT. Our shops, among others thanks to the Global Blue favour - TAX FREE Shopping, are perceived by passengers from foreign countries as attractive, exclusive, but first of all safe and trustworthy.

Below we are presenting the description of the very simple and straight process which enables the shopping without the tax in the Global Blue system for our customers - TAX FREE.

 1. Shopping
  sklep online Tax Free Our sports shops SnowSport.pl, SurfMix.com, SklepKite.pl placed at Gliwicka 4, Legnica will put special TAX FREE form on the day of shopping. An amount being subject to a repayment of the value added tax is at least PLN 200.00. We are enclosing the TAX FREE form with the receipt from a cash register.
 2. Identification of the traveler
  Snowsport Tax Free Entitled person to VAT refund is traveler, which the domicile holds oneself outside borders of the European Union. Traveler is obliged to present his passport in order to confirm the identity. Exposing forms to third parties is forbidden. Traveler just declares his place of residence outside the EU, however an accurate officer is making the verification on last border of the EU.
 3. Leaflet for the Customer
  sklep online Tax Free We are enclosing the leaflet with every form taken out. The leaflet is announcing in 6 languages what steps the passenger must make in order to receive the repayment of the value added tax. Points of the repayment of the value added tax in Poland, the Russian Federation, Ukraine and Belarus you will find on leaflets back cover. List of all points of the refund in the world along with local principles of the tax refund you will find on GlobalBlue.com.
 4. Leaving the European Union
  sklep online Tax Free The passenger leaving the EU area must present the TAX FREE Form and purchased goods on last border the EU at the customs office. He must do it not later, than third month following the month, in which he purchased. The TAX FREE form without the seal of the customs office is unimportant for the refund. With condition of getting confirming the export of goods by the customs office, and consequently repayment of the value added tax, there is a transport of purchased goods in the personal luggage of the passenger. Taking away goods by third parties is inadmissible.
 5. Turnabout of the cash in the point of the refund
  sklep online Tax Free The traveler must carry the TAX FREE form out not later than to 7 following months after the month of the sale in one of points of the repayment of the GLOBAL BLUE value added tax.

We are inviting to the shopping and using the TAX FREE possibility!szybki kontakt

Rafał

Rafael od kiteGG:61234994

kom.: 519 805 960

Robert

Robert sprzedawca kiteGG:13422987

kom.: 512 257 145

zadzwoń na ...

tel. stacjonarny:
76 862 91 83
infolinia:
801 011 891

Ostatnio oglądane

Niestety nic jeszcze nie oglądałeś... :(
polecane produkty